اظهار نظر استاد دانشگاه (کیفن آلمان) در باره نتیجه گفتگوی بین ادیان وشناخت مردم

مهدی کیرهورد استاد دانشگاه (کیفن آلمان) در ابتداء ملاقات با گزارشگر آستان قدس حسینی گفت: ما عقیده داریم پیروزی ملت عراق بر گروهک تروریستی داعش به برکت فتوای مرجعیت شیعه بود.
گزارشگر سایت خبری آستان قدس حسینی از ایشان پرسید: طی زیارت شما ازعراق نسبت به ادیان چه نظری دارید؟
مهدی کیرهورد اظهار داشت: در دانشگاه های آلمان علوم اسلامی مانند عقائد و تاریخ اسلامی- اصول- فقه و الهیات و دروس و موضوعات مختلف مانند احکام مشترک بین مذاهب اسلامی و آموزش علوم اسلامی که جزو برنامه تحقیقاتی من است و در مدارس رسمی آلمان این علوم را تدریس می کنیم.
و اکنون در دومین زیارت که به عراق آمدم مخصوصا به کربلا و نجف و بعد از زیارت عتبات مقدسه شاهد تغییرات زیادی شدم چون من 10 سال قبل به عراق آمده بودم و اکنون پیشرفتهای چشم گیری را در عتبات مقدسه می بینم و این سبب خرسندی و خوشحالی من شده و این پیشرفت ها را نشانه نظم و انضباط بیشتر عتبات مقدسه می دانیم.