کربلا نقطه اتحاد بشریت

دکتر (رابرت مانیاس) استاد تاریخ از دانشگاه مجارستان در باره ویژگی های کربلا گفت:
کربلا مکانی است که ما را به اتحاد در یک نقطه مشترک بشریت دعوت می کند

 همچنین من فعالیتهای علمی، اقتصادی و فرهنگی که توسط عتبات به ویژه حرم حسینی در کربلا انجام شده را تحسین می کنم

دکتر (رابرت مانیاس) استاد تاریخدان دانشگاه مجارستان ضمن سخنانش تاکید کرد:  

تمرکز بر فعالیتها و پیشرفت در همه جهات تحقق یافته است، برای همین احساس کردم که پیام آستانه های مقدس یک پیام جهانی برای بشریت است که بوسیله دعوت نامه، جشنواره ها ، همایش ها و فعالیتهای مختلف فرهنگی نامحدود است