هشتاد وهفتمین گردهمایی علمی بانوان تحت عنوان (عاشورا، انقلاب اخلاق و اخلاق انقلاب)

مؤسسه وارث الانبیاء بخش مباحث تخصصی هشتاد وهفتمین جلسه علمی تحقیقی را با حضور محققین و اساتید حوزه بانوان تحت عنوان (عاشورا، انقلاب اخلاق و اخلاق انقلاب) بر گزار نمود.
استاد محترمه (ام محمد باقر الخرسان) از عراق- کارشناس ارشد علوم قرآن و تفسیر به همراه اساتید و طلاب حوزه علمیه اهل البیت (علیهم السلام) و جمعی از اساتید و محققین در گردهمایی حضور داشتند.
بانو (ام محمد باقر الخرسان) در بخش اول جلسه معنای لغوی انقلاب و مصطلحات مختلف آن پرداخت، همچنین انواع انقلابها و اشکال های آن مانند نافرمانی مدنی، خشونت انقلابی و کودتای نظامی را توضیح داد.
ایشان ضمن سخنان خود گفت بارها با مثالهایی مانند انقلابهای غربی و اسلامی، به ویژه انقلابهایی که در صدراسلام اتفاق افتاد، اشاره کردم و تاکید کردم که آنها ناشی از محرومیت خلفای قانونی پس از رسول خدا بوده اند.