چگونه کربلای مقدسه شهر گردشگری می شود

جهانگردی مذهبی از نظر مسلمانان جهان اصلی ترین گردشگری در عراق محسوب می شود و شهر مقدس کربلا اولین مقصد برای جاذبه های گردشگری مذهبی است، جایی که سالانه میلیونها مسلمان از زیارتگاه های مقدس عراق بازدید می کنند.
عراق کشوری توریستی است که تمام عناصر گردشگری طبیعی و انسانی در آن موجود می باشد،  کربلا دارای مناطق گردشگری و تاریخی است که به عنوان یک عنصر اساسی از جاذبه های گردشگری به حساب می آید، گاهی جاذبه گردشگری محلی و از داخل عراق می باشد گاهی جاذبه گردشگری از نقاط مختلف جهان است.
شهر مقدس کربلا در بین مکان های مذهبی و زیارتگاه های مقدس و گردشگری مذهبی ممتاز و بی نظیر است، این شهر مقدس دارای آب وهوای بسیارطبیعی و جو توریستی مذهبی می باشد، کربلا شهر تاریخی دارای آثار باستانی و تفریحی است که درهای مختلف گردشگری را بسوی خود گشوده  و از هرگونه گردشگر استقبال می کند.

موقعیت شهر کربلا:
شهر کربلا در منطقه مرکزی عراق در حاشیه فلات غربی، غرب رودخانه فرات واقع شده است، بین خط طولی 43- 33 شمالی.

مراقد دینی کربلا:
شهر مقدس کربلا شامل مزارات و مراقد مقدس زیادی می باشد ولی آنچه که اکثر گردشگران جهانی را به سوی خود جذب نموده مراقد مطهر (امام حسین علیه السلام) و برادر گرامیش حضرت (ابوالفضل العباس علیه السلام) است.

بازار کربلا:
 گردشگری دینی دروضع بازار کربلا نقش مهم ایفا می کند، کسب و کار بازار کربلا  به سبب وجود گردشگران فعال می شود وکلیه اصناف و کسبه کربلا با وجود گردشگران و زائران  تامین می شوند.

سرمایه گزاری کربلا:
قابل ذکر است کلیه پروژه های سیاحتی و گردشگری نیاز به سرمایه گزاری دارد تا مسکن و نیازهای خدماتی گردشگران را تامین نماید.