شرکت نمودن علمای دانشگاه الازهر مصر در سمینار ارتباط دوستانه مذاهب اسلامی در نجف الاشرف

دانشکده الفقه با همکاری آستانهای مقدس حسینی و عباسی در دانشگاه کوفه سمیناری جهت کسب آراء و برقراری ارتباط دوستانه بین مذاهب سنی و شیعه به عنوان وحدت اسلامی تا برای رفع شبهات و کدورت بین مذاهب از اذهان عموم مسلمین اقدامات لازم انجام شود.
دکتر (مطر) اعلام داشت: این سمینار بسیاری از حقایق را روشن نمود و به کسانی که در بین مسلمین شبه اندازی می کنند باید گفت شما بی نتیجه خود را خسته می کنید چون خداوند از همه نیرنگ های شما آگاه است (
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).

همانطور که خداوند در قرآن کریم می فرماید 

موضوعات مورد علاقه

Execution Time: 3.0839 Seconds