دومین نشست مرکز تحقیق ومطالعات کربلا جهت برنامه ریزی اربعین سال آینده

 مرکز تحقیق و مطالعات کربلا وابسته به آستان قدس حسینی صبح روز شنبه مورخه 25/11/2020 ضمن نشستی دوباره در خصوص چهارمین گردهمایی بین المللی در باره زیارت اربعین حسینی به ریاست استاد (عبدالامیر عزیز القریشی) منعقد گردید.

جلسه مرکز تحقیق و مطالعات کربلا با حضور شخصیات بارز علمی و آکادمی مانند استاد دکتر "ماهرحمید مجید" رئیس مؤسسه فنی کربلا و استاد "رواد عبدالکریم حسین" مدیر مرکز امور جوانان در آستان قدس حسینی و استاد "حسین علی ابراهیم ابوطحین مدیر ارتباطات مرکز و استاد "ابراهیم محمد حسن" عضو هیئت مشاوره مرکز کربلا برگزار شد.