آیینه کاری سقف سرداب وحریم قبر شریف سیدالشهدا اباعبدالله الحسین (علیه السلام)

سقف سرداب حرم سید الشهدا (علیه السلام) بدست آیینه کاران زبردست آیینه کاری شد.

موضوعات مورد علاقه

Execution Time: 3.1339 Seconds