کشور آلمان 70 میلیون یورو برای کمک به مساجد مسلمین اختصاص می دهد

دولت آلمان جهت کمک به مساجد و مؤسسات دینی اسلامی کشورش برنامه ریزی می کند.
وزیر داخلی آلمان (هورست سیهوفر)  اعلام داشت: دولت آلمان طی برنامه ای مبلغ 70 میلیون یورو جهت مساعدت و کمک به 50 مسجد و مؤسسه دینی در طول 3 سال آینده اختصاص داد.
در شهر برلین تعداد 50 مسجد توسط مؤسسات دینی انتخاب شده که زیر نظر دفتر فدرال مهاجرت و پناهندگان  (BAMF)   و تحت نظر متخصصان سازمانهای اسلامی تعمیر و بازسازی می شود، این حرکت انسان دوستانه بجهت برقراری ارتباط های حسنه بین جوامع مختلف این کشور برنامه ریزی شده است.