چاپ محصولات فرهنگی جدید مرکز تحقیق امام حسن (علیه السلام)

مرکز مطالعات و پژوهشگری امام حسن (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی از سلسله جدید محصولات این مرکز خبر داد.
سیدکاظم الخرسان مدیر مرکز مطالعات رسما اعلام داشت: سلسله جدید محصولات فرهنگی حسینی توسط مرکز دراسات امام حسن علیه السلام از جمله کتابهایی است که در هفته (محبت و وفاداری) به چاپ رسیده و در کتابخانه اسلامی ضمن کتب مهم علمی به حساب می آید.
الخرسان اضافه کرد: از جمله کتبی که در این مرکز به چاب رسیده کتبی است که به شرح آن می پردازیم.
 1- کتاب شعر امام الحسن بن علی علیهما السلام نوشته (ابی الحسن علی بن محمد بن عبدالله المدائنی) که توسط شیخ قیس العطار تحقیق شده است 2- کتاب عاصفة الاسلام نوشته (کمال السید)  3- کتاب المجتبی از کتب تفسیری امام مجتبی علیه السلام به قلم مرحوم (سید محمد علی حلو) 4- کتاب الامام الحسن مجتبی علیه السلام بین الواقع السیاسی و البناء العقائدی تالیف (عامر عمران الخفاجی) 5- کتاب القمه والهاویه بین الامام الحسن علیه السلام و معاویه نوشته شیخ عبدالله احمد الیوسف.